Kurs Szkolenie Pierwszej Pomocy EFR i FACC

Nasze kursy nauczą Cię,

jak ratować życie!

Kurs instruktorski pierwszej pomocy:

Kursy instruktorów pierwszej pomocy EFR lub instruktorów pierwszej pomocy IFACC organizowane przez Instytut Promocji Ratownictwa są prowadzone na podstawie licencji i zgodnie z programami kształcenia Emergency First Response (Bristol) i International First Aid Certification Centre (Newark, U.S.). Dzięki tej współpracy nasi słuchacze otrzymują międzynarodowe certyfikaty w języku angielskim, asygnowane przez jedną z wyżej wymienionych instytucji. Przed rozpoczęciem kursu, kandydat wybiera, jakiej instytucji edukacyjnej chce uzyskać kwalifikacje.

Kurs instruktorów pierwszej pomocy w miejscu pracy (dla służb BHP) jest specjalnym programem doskonalenia kadr BHP w Polsce. Kurs prowadzony jest metodą bleded learning. Oznacza to, że część zajęć jest prowadzona zdalnie na podstawie dostarczonych materiałów do samokształcenia, a zajęcia praktyczne i dydaktyczne prowadzone są w formie 1-go zjazdu, trwającego 2 dni (sobota-niedziela). Oferta tego kursu, terminy oraz ceny są do pobrania na dole strony, w dziale "do pobrania". Kurs jest prowadzony na podstawie licencji International First Aid Certification Centre (Newark, U.S.). Kurs ten nie różni się niczym od kursu instruktorskiego pierwszej pomocy prowadzonego dla innych osób. Jednakże osoby, który posiadają kwalifikacje BHP mogą po tym kursie prowadzić dodatkowo specjalny typ kursu podstawowego pn. "pierwsza pomoc w miejscu pracy". Kurs instruktorów pierwszej pomocy dla służb BHP składa się z 2-ch części (ratowniczej i instruktorskiej). Kurs pierwszej pomocy został wprowadzony do programu kształcenia. Dzięki temu, kandydat rozpoczynający kurs nie musi posiadać wiedzy i umiejętności w zakresie pierwszej pomocy, aby rozpocząć kształcenie na kursie instruktorskim pierwszej pomocy dla służb BHP.

Nasz instytut jest także uprawnioną placówką kształcenia osób dorosłych, wpisaną do rejestru szkół i placówek oświatowych pod numerem ZW.4321-3/09 wpisu. Jako placówka kształcenia wydajemy naszym absolwentom kursów, prócz certyfikatów międzynarodowych, także zaświadczenia o ukończeniu kursu dydaktyki pierwszej pomocy, na podstawie obowiązujących przepisów prawa oświatowego RP.

Nazwa kursu instruktorskiego w języku polskim (EFR) 
Kurs Instruktorów Pierwszej Pomocy Emergency First Response (Bristol)

Nazwa kursu instruktorskiego w języku polskim (IFACC)
Kurs Instruktorów Pierwszej Pomocy International First Aid Certification Centre (Newark, U.S.)

Nazwa kursu instruktorskiego w języku angielskim (w systemie EFR)
Emergency First Response Instructor Course

Nazwa kursu instruktorskiego w języku angielskim (w systemie IFACC)
First Aid Instructor and Specialty Instructor Course

Nazwa kursu instruktorskiego pierwszej pomocy dla służ BHP (w j. polskim)
Instruktor pierwszej pomocy w miejscu pracy

Nazwa kursu instruktorskiego pierwszej pomocy dla służb BHP (j. angielski)
First Aid at Work Instructor

Organizacje certyfikujące

  • International First Aid Certification Centre (Newark, U.S.)
lub

  • Emergency First Response (Bristol) - z wyłączeniem kursów instruktorskich dla rynku pracy w Polsce

Celem kursu jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne słuchaczy do nauczania pierwszej pomocy, dodatkowej pomocy poszkodowanym, pomocy dzieciom używani AED, w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia.

Wartością podjętej edukacji jest poszerzenie nabytych umiejętności ratowniczych o umiejetności dydaktyczne, zwiększenie bezpieczeństwa w rodzinie, domu i pracy oraz uzyskanie kwalifikacji Instruktora Pierwszej Pomocy EFR (Emergency First Response) lub Instruktora Pierwszej Pomocy IFACC (International First Aid Certification Centre).

Realizacja zajęć kursu podzielona jest na dwa elementy:
  • blok samokształcenia
  • blok zajęć stacjonarnych
W bloku zajęć samokształceniowych, słuchacz na ok. 14-7 dni przed zajęciami stacjonarnymi otrzymuje podręcznik do samodzielnej nauki (w przypadku kursu EFR, podręcznik jest wysyłany listem poleconym/paczką na wskazany adres słuchacza, a w przypadku kursu IFACC, podręczniki instruktorskie w formacie pdf są udostępniane słuchaczowi za pośrednictwem naszej platformy e-learning). Słuchacz uczy się samodzielnie wiedzy teoretycznej we własnym tempie i czasie, zgodnie z sugestiami zawartymi w podręczniku/podręcznikach.

W bloku zajęć stacjonarnych, które to zajęcia są organizowane w siedzibie naszego instytutu, słuchacz bierze udział w zajęciach prowadzonych metodami aktywnymi. Zajęcia obejmują m.in.  sprawdzenie wiedzy kandydata na poziomie ratowniczym, dydaktykę pierwszej pomocy i organziację kursów/szkoleń pierwszej pomocy
Stosujemy najbardziej skuteczną metodę nauczania „STEP BY STEP”. Jest to najlepsza metoda do nauczania tzw. umiejętności motorycznych. Oznacza to, że trener prowadzący ćwiczenia, nie przechodzi do nauczania elementu kolejnego, jeśli nie jest przekonany, że element nauczany w danym momencie nie został przez słuchacza opanowany w sposób zadowalający i gwarantujący jego prawidłowe wykonanie przez uczestnika. Wszystkie ćwiczenia, które wykonuje słuchacz są wykonywane indywidualnie w relacji 1 ćwiczący – 1 instruktor. Instruktor udziela także wskazówek oraz instruuje słuchaczy. Zanim uczestnicy kursu rozpoczną ćwiczenia, instruktor prezentuje daną umiejętność oraz opisuje wykonywane czynności, aby słuchacze mogli lepiej przyswoić daną umiejętność. W czasie zajęć stosuje się także zasadę zmieniających się ról w grupie kursantów, aby wszyscy uczestnicy kursu byli zaangażowani podczas zajęć. Metoda ta została opracowana przez specjalistów Global Cognitive Education Ltd.

Zajęcia prowadzimy w małych 6-cio osobowych grupach a część stacjonarna zajęć kursu trwa 2 dni dzień.

Abslowent kursu otrzymuje certyfikat w j. angielskim oraz zaświadczenie o ukonczeniu kursu, wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego. RP.
Zaświadczenie zgodne z przepisami prawa oświatowego jest wydawane tylko do kursów w systemie IFACC.

Materiały dydaktyczne kursu instruktorskiego w systemie edukacyjnym EFR
  • Manual Instructor (podręcznik w segregatorze, w j. polskim) 
Materiały dydaktyczne kursu instruktorskiego w systemie edukacyjnym IFACC

  • Manual Instructor International First Aid Certification Centre (podręcznik w j. polskim w formacie pdf)
  • Poradnik Ratownika IFACC (podręcznik w j. polskim w formacie pdf)
  • zestaw prezentacji multimedialnych do wszystkich umiejętności praktycznych i poszczegolnych algorytmów pierwszej pomocy (prezentacje do samodzielnego omawiania są udostepnianie po kursie)
Ceny, terminy i miasta organizacji kursów:
KURS INSTRUKTORSKI PIERWSZEJ POMOCY EMERGENCY FIRST RESPONSE
1.950zł brutto
lub
2.200 zł brutto z indywidualnym fantomem do nauki resuscytacji i filmen DVD (pakiet Mini Anne).
KURS INSTRUKTORSKI PIERWSZEJ POMOCY INTERNATIONAL FIRST AID CERTIFICATION CENTRE
1.700 zł brutto
lub
1.950 zł brutto z indywidualnym fantomem do nauki resuscytacji i filmem DVD (pakiet Mini Anne).
KURS INSTRUKTORSKI PIERWSZEJ POMOCY DLA SŁUŻB BHP W POLSCE INTERNATIONAL FIRST AID CERTIFICATION CENTRE
1.850 zł brutto
lub
2.100 zł brutto z indywidualnym fantomem do nauki resuscytacji i filmem DVD (pakiet Mini Anne).

Kursy instruktorskie organizujemy w miastach: Racibórz, Warszawa, Włoszczowa, Rzeszów, Poznań, Londyn (UK), Dahab (Egipt).
Terminy podane są poniżej, w dziale "do pobrania" w formacie pdf.

Certyfikat i zaświadczenie po ukończonym kursie dla instruktorów pierwszej pomocy w systemie edukacyjnym International First Aid Certification Centre.

 

Certyfikat i zaświadczenie po ukończonym kursie dla instruktorów pierwszej pomocy w systemie edukacyjnym Emergency First Response. Dodatkowo absolwent otrzymuje do 3 miesięcy certyfikat w formie karty plastikowej.


Więcej informacji poniżej:
TERMINY I CENY KURSÓW


KWESTIONARIUSZ KURSANTA


INFORMATOR KURSU INSTRUKTORSKIEGO DLA SŁUŻB BHP


INFORMATOR KURSU INSTRUKTORSKIEGO EFR lub IFACC
 

REGULAMIN KSZTAŁCENIA

 

Licencje i porozumienia:

Posiadamy uprawnienia do prowadzenia kursów i szkoleń w systemach edukacyjnych Emergency First Response i International First Aid Certification Centre (Newark, U.S.). W zakresie organziacji kursów państwowych uprawniających do nauczania pierwszej pomocy współpracujemy z Instytutem Doskonalenia Nauczycieli. Podyplomowe studia kwalifikacyjne z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa i dydaktyki pierwszej pomocy prowadzimy wspólnie z uczelniami wyższymi z Warszawy.

Licencja First Aid Certification Centre of London Uprawnienia do kształcenia w systemie Emergency First Response

Kursy
UZYSKAJ MIĘDZYNARODOWE KWALIFIKACJE
 

RATOWNIK PIERWSZEJ POMOCY
INSTRUKTOR PIERWSZEJ POMOCY
TRENER INSTRUKTORÓW PIERWSZEJ POMOCY
NAUCZYCIEL PIERWSZEJ POMOCY
(PAŃSTWOWE UPRAWNIENIA)

KURS INSTRUKTORÓW PIERWSZEJ POMOCY
DLA SŁUŻB BHP

KURSY W POLSCE PROWADZIMY
W MIASTACH

RACIBÓRZ
WŁOSZCZOWA
WARSZAWA
RZESZÓW
w innych miastach
dla grup min. 4 os.


KURSY ZAGRANICZNE
PROWADZIMY W MIASTACH

LONDYN (ANGLIA)
DAHAB (EGIPT)
dla minimum 6 osób

NASZE BIURA OBSŁUGI
32 4150797
PRACUJEMY DLA CIEBIE
OD PONIEDZIAŁKU
DO CZWARTKU
1000 - 1630
E-MAIL
kontakt@polskaedukacja.pl

ZOBACZ
NASZĄ NOWĄ
STRONĘ
WEJDŹ

TERMINY I CENY
KURSÓW

SPRAWDŹMasz pytania?

Zadzwoń!
324150797
od 1000 do 1630